Stort tack för den fina våren!

Bästa Ypsor och Yngel, Vårterminen blev en lite annorlunda termin för Ypsilon. Den började med att föreningen hade svårt att hitta någon med möjlighet att ta över rollen som ÖverYpsa. Till slut valde jag att söka trots att jag egentligen inte hade så mycket tid att lägga ner på posten, men engagemanget och kärleken för…

Read more

Ny ordförande & resultat av omröstning om förslag av stadgerevideringar på SnöYran den 27/1

Kära Ypsor & Yngel,  Vi kan nu meddela att efter omröstningen om samtliga förslag på stadgerevideringar av Ypsilons stadgar på SnöYran den 27/1 att samtliga förslag på stadgerevideringar röstades igenom med 2/3 majoritet av de invalda Ypsor (medlemmar) som var på plats. Innan förslagen på stadgerevideringar kan gå igenom måste de dock även röstas igenom…

Read more

Tack för allt!

Kära Ypsor & Yngel, HT 2022 är nu snart slut och det börjar bli dags för mig att tacka för mig och lämna över till min efterträdare som kommer att väljas på SnöYran den 27/1. Missa för allt i världen inte det! Älggasquen 2022 anordnades på temat ”Maskeradbal i Venedig” och blev en riktig pangkväll….

Read more

Välkommen (tillbaka) till Ypsilon!

Jag hoppas att ni precis som jag är lika taggad på höstterminen 2022! HöstYran har redan arrangerats och våra brödraföreningars nyvalda ordföranden har uppvaktats med sång och gåvor. Men än finns det mycket roligt att gå på med Ypsilon! Om du är recce på Norrlands nation nu under höstterminen är du extra varmt välkommen till…

Read more