Ypsilons styrelse Älggasquen 2023

 


Ypsilons styrelse höstterminen 2023

ÖverYpsa – Ordförande Albertina Wiksten

Yrväder – Vice Ordförande Elin Pålsson

Ypsskaft – Sekreterare Linnea Nordström

Yrslant – Kassör Åsa Ekman

Yttror – Informationsansvariga Johanna Ericson & Tova Söderlund

Yngling – Recceansvarig Lovisa Blomgren

Yrmakare – Dryckesansvarig Signe Fjellström

Kalaspingla – Matansvarig Martina Magnusson

Kalaspingla – Matansvarig Ellen Örtstam

Kalaspingla Matansvarig Mathilda Tönseth

Y-front – Fotoansvarig Sofia Voss

 

Yla Sånganförare Hanna Richardsson

 

Yoda – Rådgivare Hanna Andersson

Ypsa Emerita – Traditionsbevarare Ellinore Svensson