YPSILON
– Sveriges första kvinnliga studentförening –

Hembygdsföreningar har funnits på Norrlands nation sedan tidigt 1900-tal, men då endast för herrar. Tisdagen den 20 mars 1962 bestämde sig därför några västernorrländska studenter att ändra på detta och bildade Ypsilon, den första damföreningen vid Norrlands Nation. Herrarna, som hittills ensamma hade skrålat ikapp i nationens lokaler, fnös förstrött bakom Ypsornas ryggar att kvinnor kan minsann inte driva en hembygdsförening. Det kan vi visst det, sa Ypsorna och gick en kurs i föreningsteknik, skrev stadgar och bildade en styrelse för att driva föreningens verksamhet i stort. Då samtliga herrföreningar som fanns på nationen vid den här tiden hade geografisk anknytning, föll det sig ganska naturligt att även Ypsilon följde detta mönster. Genom att ta in medlem- mar från både Medelpad och Ångermanland fick man ett större medlemsunderlag och som körsbäret på glassdrinken även två broderföreningar: Skvadern och Angermannalaget. I dag består föreningen av kvinnor från Malmö i söder till Kiruna i norr, men banden till hembygden i Y-län är fortfarande stark.

VERKSAMHETENS GRUND

Vår verksamhet grundar sig på Ypsilons fyra F: Förhandling, Förtäring, Föreläsning och Fadderbarn. Förhandlingen, det vill säga våra Yror och förtäringen står fast även i dag medan föreläsningen har förändrats över tid. Under Ypsilons första år var det vanligt att man bjöd in en gäst till Yrorna som föreläste, underhöll eller spexade på något annat sätt. I dag består nog föreläsningarna snarare av gammelYpsor som återvänder till nationens lokaler för att prata om svunna tider för dem som orkar lyssna. Fadderverksamheten infördes ursprungligen för att ta hand om nya recentiorer och ge dem all den information de behöver för att hitta rätt i studentlivet. Under den första delen av 60-talet hade man även fadderbarn utanför nationen, såsom en fadderYpsa i Rom och en i Berlin. På senare tid har även en insamling upprättats under JulYran, där gåvorna sedan skänks till ett välgörande ändamål. Uppsala kvinnojour och Rädda Barnen är några av de organisationer som fått donationer.

SEDER OCH TRADITIONER

Under 60 år har många traditioner hunnit komma och gå, men mycket lever också kvar. På vår ettårsdag fick vi en stor och redig ordförandeklubba i present av våra brödrar i Angermannalaget. Klubban försvann under våren 1991 och lämnades senare samma år tillbaka av Birkarlarna i något annorlunda form…

Under åren 1969-1973 byggdes nationshusets nya del och all föreningsverksamhet låg nere. I mars 1974 återuppstod Ypsilon, men under lite nya former. Man beslutade bland annat att föreningen skulle vara öppen för alla kvinnliga nationsmedlemmar, inte bara för de med ursprung från Y-län. Trots de nya invalsreglerna kom givetvis föreningen att ha en fortsatt stark anknytning till hemlänet. Vid uppstarten på 70-talet tog man upp några gamla 60-talstraditioner, så som att vår födelsedag heter JoakimYra då det är Joakim som har namnsdag den 20 mars.

 

60 år
1962 – 2022