Kalendarium

17/11 Samsittning med Jamtamot – Strömholms sal
18/11 Höstfest
24/11 Antigås

25/11 JulYra – Gamla salen
9/12 Luccegasque

 

 

 

 

Fet stil = Yra/extra viktiga event

Kursivering = Event som vi inte planerar som kan vara kul att gå på