Kära Ypsor & Yngel, 


Vi kan nu meddela att efter omröstningen om samtliga förslag på stadgerevideringar av Ypsilons stadgar på SnöYran den 27/1 att samtliga förslag på stadgerevideringar röstades igenom med 2/3 majoritet av de invalda Ypsor (medlemmar) som var på plats. Innan förslagen på stadgerevideringar kan gå igenom måste de dock även röstas igenom av 2/3 majoritet av närvarande invalda Ypsor på JoakimYran den 10/3 samt godkännas av Norrlands nationsstyrelse. 


Enligt Ypsilons nuvarande stadgar som vi följer i denna stadgerevideringsprocess gäller följande: “§22För stadgeändring fordras likalydande beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie sammankomster.” samt ”§6 Medlem är den som har svurit eden och deltagit i tillhörande ceremoni. För att bli medlem måste man vara medlem vid Norrlands Nation samt ha närvarat vid minst två Yror. Medlemskap ger följande rättigheter: Rösträtt vid Yror, dock ej genom fullmaktValbarhet till förtroendepost”.


De förslag om stadgerevideringar som vi röstar om kan ni läsa i sin helhet via följande länk: https://docs.google.com/document/d/1nA9OEkSjFA99bK283KuqTyQiZkUEiB24HteuprXCUDs/edit?usp=sharing


Om ni har några frågor eller funderingar om pågående arbete med stadgerevideringar av Ypsilons stadgar är det bara att höra av er till sittande ÖverYpsa eller direkt till Ypsilons stadgerevideringskommitté bestående av Karolina Hansson, Alexandra Ingelgård, Elin Pålsson, Helena Westerlund Johansson samt Ellinore Svensson.

Nu lämnar jag över ansvaret som ÖverYpsa till kompetenta Hanna Andersson som valdes till ny ordförande för Ypsilon på SnöYran. Stort lycka till!


Varma hälsningar ÖverYpsa Emerita Karolina Hansson

admin Uncategorized