84 Ypsor från 1962 och framåt närvarande vid Ypsilons JubileumsYra på Norrlands Nation den 17 mars 2012.

admin Uncategorized