Styrelsen

Norrlands nations foto.

Ypsilons styrelse Älggasquen 2017

    

ÖverYpsa – Ordförande Helena Westerlund Johansson


Yrväder – Vice Ordförande Ellen Uggeldahl


Ypsskaft –
Sekreterare Therése Jansson

Yrslant -Kassör Maria Glassbrook


Yttra –
Informationsansvarig Martina Magnusson


Yngling –
Recceansvarig Paula Blidberg

Yrmakare – Dryckesansvarig Hanna Nilsson

 

Kalaspingla – Matansvarig Marie Viberg

 

Kalaspingla – Matansvarig Amanda Jansson


Kalaspingla
 Matansvarig Moa Ramstedt


Yoda – Rådgivare Elle Svensson


Y-front – 
Fotoansvarig Karolina Nilsson

 

Yla – Sånganförare Olivia Persson


Ypsa Emerita –
Traditionsbevarare Emilia Eriksson