Styrelsen

Ypsilons styrelse Älggasquen 2017

    

ÖverYpsa – Ordförande Helena Westerlund Johansson


Yrväder – Vice Ordförande Ellen Uggeldahl


Ypsskaft –
Sekreterare Therése Jansson

Yrslant -Kassör Martina Magnusson

Yttra – Informationsansvarig Marie Viberg


Yngling –
Recceansvarig Olivia Persson

Yrmakare – Dryckesansvarig Amanda Jansson

Kalaspingla – Matansvarig Moa Ramstedt

Kalaspingla – Matansvarig Agnes Davíðsdóttir


Kalaspingla
 Matansvarig Emelie Edsmalm


Yoda – Rådgivare Emelie Gyllecrantz


Y-front – 
Fotoansvarig Karolina Nilsson

 

Yla – Sånganförare Vakant


Ypsa Emerita –
Traditionsbevarare Emilia Eriksson