Kalendarium VT20

Kalendarium vårterminen 2020
 

18/1 – Spelkväll med Angermannalaget, Sjöbotten

24/1 – SnöYra, Discot. 

25/1 – Renneth

22/2 – Kärleksmiddag med Skvadern, Discot

26/2 – Pubrunda Ypsilon

28/2 – JoakimYra, Inre läs

29/2 – Guschelov

21/3 – Jamtamots 105-års jubileum

27/3 – Damföreningssittning, Discot

28/3 – Skvaderdam

(datum ej satt) – Pubrunda med Jamtamot

17/4 – Samsittning med Angermannalaget, Strömholms. 

28/4 – Dammiddagen, Gamla salen

8/5 – Jungfrublot, Datasalen

23/5 – Vårbal

26/5 – Sillunch med Skvadern, Inre läs + balkong

29/5 – VårYra, Strömholms

25-28/6 – SommarYra och SommarRådstuga