Kalendarium VT 22

22/1  Spelkväll med Angermannalaget – Sjöbotten

28/1  SnöYra – Teatern 

12/2 Kärleksmiddag med Skvadern – Datasalen

21/2 Traditionsfika – Gulans salong

19/3 Ypsig spelkväll – Datasalen

9/4  Samsittning med Angermannalaget  – Discot – Föreningskväll 2

26/4 Dammiddagen – Gamla salen

7/5   JoakimYra och Ypsilons 60-års jubileum – Gamla salen

11/5 Pubrunda med Vajan & HJ

17/5 Sillunch med skvadern – Balkongen

21/5 Jungfrublot med Birkarlarna – Datasalen

27/5 VårYra – Gamla salen