Kalendarium HT 23

26/8 Urtima Yra
1/9 Damföreningshäng – Strömholms sal
2/9 TexMex med Angermannalaget
8/9 Recceklubb

15/9 Styrelsemiddag med Skvadern – Yttre/inre läs

16/9 HöstYra – Discot
18/9 Traditionska – Gulans salong
23/9 Reccegasque
30/9 Samarret

29/9 Samsittning med Birkarlarna – Strömholms sal

6/10 Höstmys med Skvadern – Strömholms sal
14/10 Härken
28/10 ÄLGGASQUEN!

4/11 ÄG-sexa – Teatern
11/11 Samsittning med Angermannalaget – Strömholms sal

17/11 Samsittning med Jamtamot – Strömholms sal
18/11 Höstfest
24/11 Antigås

25/11 JulYra – Gamla salen
9/12 Luccegasque

Fet stil = Yra/extra viktiga event

Kursivering = Event som vi inte planerar som kan vara kul att gå på