Jag hoppas att ni precis som jag är lika taggad på höstterminen 2022! HöstYran har redan arrangerats och våra brödraföreningars nyvalda ordföranden har uppvaktats med sång och gåvor. Men än finns det mycket roligt att gå på med Ypsilon! Om du är recce på Norrlands nation nu under höstterminen är du extra varmt välkommen till oss, vi vill gärna ge dig chansen att hitta ett härligt gäng med kvinnor som du kan spendera din lediga tid med. Nu på måndag den 19/9 anordnas Traditionsfika för dig som är intresserad av att lära dig mer om Ypsilon samtidigt som du mumsar på scones och kladdkaka som vi bjuder på. Den 30/9 är det dags för samsittning med Birkarlarna, den 7/10 har vi Höstmys med Skvadern och den 29/10 är det äntligen dags för Ypsilons årliga stora händelse på Norrlands nation: Älggasquen! Vi kommer då att bjuda in till en hejdundrande middag och 04-släpp, så boka genast in den 29/10 i din kalender! Om du är ny i föreningen och vill jobba under Älggasquen är du hjärtligt välkommen att kontakta mig via overypsa@ypsa.se.

Under HöstYran informerade Ypsilons styrelse om att en stadgerevideringskommitté skulle tillsättas och lägga fram förslag på stadgerevideringar till JulYran och SnöYran. För att Ypsilons stadgar ska kunna revideras krävs att samma stadgeändringar/tillägg läggs fram på två ordinarie sammankomster (yror) och röstas igenom av 2/3 av de invalda ypsor som närvarar under båda dessa ordinarie sammankomster. Dessutom måste förslagen/tilläggen godkännas av Norrlands nations styrelse. Röstningen kommer att bli separat för respektive stadgeändring/tillägg. Om inte 2/3 av de ordinarie ypsorna på dessa ordinarie sammankomster röstar för tilläggen eller ändringarna av stadgarna vid båda dessa tillfällen får ett eller flera av förslagen bearbetas eller dras tillbaka helt. Invalda Ypsor får vid dessa ordinarie sammankomster bära sin Y-pin för att förenkla röstningen. Förslagen på stadgeändringar och tillägg kommer att publiceras samtidigt som eventen för JulYran och SnöYran, det vill säga två veckor innan eventen äger rum. Förslagen kommer att ligga i ett dokument i FB-eventet och bör läsas igenom innan dessa ordinarie sammankomster äger rum. Om du har några frågor kring stadgerevideringarna är du hjärtligt välkommen att kontakta mig via overypsa@ypsa.se.

Avslutningsvis vill vi i Ypsilons styrelse önska er alla en fantastisk hösttermin. Bilderna nedan är tagna från sommarresan till Bergön utanför Örnsköldsvik som vi gjorde tillsammans med vår brödraförening Angermannalaget nu i augusti. Hoppas att vi ses på Norrlands nation i höst för att skapa fler roliga minnen tillsammans!

Länk Traditionsfika: https://www.facebook.com/events/5364298183651966

Say Oh Ah Ypsilon!

ÖverYpsa Karolina

admin Uncategorized